ULTIMATE CROSS LEAGUE 2

Už to byly dva měsíce od posledních závodů, takže jsem se dalšího kola crossfitové ligy v Budějovicích nemohla dočkat. Trénovala jsem opravdu poctivě a víc než kdy jindy, takže jsem byla moc zvědavá, jestli to na sobě na závodech nějak poznám. A musím uznat, že jsem rozdíl poznala. I když si pro nás lehká WODka opravdu nepřipravili a mojí největší slabinou byla opět „pro změnu“ hrazda, tak jsem se cítila rychlejší, silnější a o to víc si to užila. 

It have been 2 months since the last competition so I really couldn’t wait for 2nd round of crossfit league in České Budějovice. I did train a lot and more than ever so I was really curious if I will be able to tell the difference. And I have to admit that I did. Although they did not put together easy WODs and my biggest weakness were pull-ups again, I felt faster, stronger and I had way more fun.

IMG_9007

Jelikož o těchto závodech se dost rozkřiklo, jelo nás tentokrát z Brna a okolí mnohem víc. Už jsme s Tomem nebyli jen ti dva „vyvrženci“ z Brna, ale byla nás pořádná hromada. Mnohonásobně více vzájemného podporování a srandy. Skvělá naše brněnská parta 🙂

Because this competition got way more spreaded than the first round, more friends from Brno and surroundings went to compete. So me and Tom were not the only outlays from Brno, but we got huge group. Multiple more mutual cheering and fun. We have amazing crew 🙂

IMG_8968

Do Budějovic jsme dorazili v 9 ráno, auto naskládané věcmi a lidmi k prasknutí, hned po registraci zjišťuji svoje i kamarádčino zařazení do druhého heatu, takže rychle zahřát a protáhnout. Tentokrát kluci pořadatelé udělali významnou změnu – uveřejnili všechny závodní WOD dopředu. Stála jsem u toho a jen pusa dokořán. To mám jako všechno zvládnout odcvičit za jeden den? To snad ani nejde ne? Co tam bylo? Všechno. Nekecám. Naprosto V Š E C H N O! 

We got to Budějovice at 9 AM, car full of stuff and people, right after registration me and my friend found out we are in second heat so we went to warm up and stretch immediately. This time organizers did a big change – they published all WODs in the beginning. I was just standing there staring. I am supposed to do all of this in one day? It is not possible, is it? What was there? Everything. Literally E V E R Y T H I N G!

Verze 2

Desperate / nervous / faked smile while stretching 🙂

WOD 1: 9 minute time cap

 • 21-15-9: kettlebell swings (16 kg) & STOH (20 kg) – jakkoliv dostat osu nad hlavu
 • 15-12-9: kettlebell clean (16 kg) & front squat (20 kg)
 • 9-6-3: kettlebell sumo DLHP (16 kg) & thruster (20 kg)

Abych byla upřímná, od první chvíle jsem se tohoto WOD bála ze všech nejvíc. Nevím proč, až na thrustery mám ty cviky ráda, ale ty počty za takovou krátkou dobu mi vyrazily dech. Šla jsem do toho s tím, že budu ráda, když zvládnu půlku, netušila jsem, že se to dá stihnout celé. A rozhodně jsem netušila, že to stihnu za 6:48. Bolelo to, především dřepy mě opravdu překvapily. Kettlebell cleany jsem se učila 5 minut před startem. To šlo ale všechno bokem, zatnout zuby a nezastavila jsem se! 

To be honest since the first moment I was scared of this one WOD the most. I don’t know why I like all those movements (except for thrusters, of course) but this many reps in such a little while bowled me over. I thought that I will be happy if I will be able to finish half of it in the time cap. I had no idea I can finish it all. I had no idea I can finish it in 6:48! It did hurt, especially those squats surprised me. I was learning those kettlebell cleans 5 minutes before the start. Never done it before. But while competing you don’t think of that, you just go. And I went almost unbroken!

Verze 2

Kettlebell cleans.

Verze 2

My lovely thrusters ❤

Verze 2

DLHP

Verze 2

I died. 

Po prvním WOD jsem se nacházela na 4. místě a věděla jsem, že jestli chci na bednu, musím začít jet ne na 100, ale na 200%. 

After first WOD I was on 4th place and I knew that if I want to be in top 3 I have to go not on 100 but on 200%. 

WOD 2: Complex ladder (50 sec work: 10 sec to move to other bar)

3x TNG clean + 2x front squat + 1x STOH : 20-25-30-35-40-45-50 kg

Jakmile člověk nezvládl udělat komplex s nějakou váhou a nebo udělal všech 7 vah, měl 50 sekund na to, aby udělal maximální počet pistolí (=dřepů na jedné noze). Váhy pro mě nebyly problém, naštěstí je už pro mě 50 kg lehounkých. U pistolí jsme nemuseli střídat nohy, takže jsem tam nasázela všech 30 pistolí za 50 sekund na levou nohu, která mi jde lépe. No.. nechcete teď (ne)cítit můj zadek. Teda jen jednu půlku:D

As soon as you couldn’t do some weight or you finished all 7 weights, you had 50 seconds to do ME of pistols. I did not have any problems to do those weights, 50 kilos is kind of easy for me. We did not have to alternate legs while doing those pistols so I did all 30 pistols in 50 seconds on my left leg since I can do it better. Well.. You don’t want to know how sore my butt is now:D

Verze 2

Verze 2

Verze 2

Ve druhém WOD jsem se umístila na 2. místě, což mě vyšvihnulo na třetí místo. Popravdě jsem se u něj ani nezapotila. Nechci teda nějak machrovat:D Asi mi prostě jen nejvíc sedlo, vzpírání já ráda.

I was on 2nd place in second WOD what moved me to 3rd place overall. To tell you the truth I did not even get sweaty during this workout. But don’t take this as boasting:D I just really like weightlifting. 

WOD 3: 9 minutes AMRAP  

Pull-ups / DU / HR pull-ups:

 • 2 / 10 / 2
 • 4 / 20 / 4
 • 6 / 30 / 6
 • 8 / 40 / 8
 • and so…

To byl můj kámen úrazu. Moje slabina v crossfitu – ruce, tím pádem i hrazda. Ve čtvrtek jsem si ještě roztrhla na tréninku dlaně úplně, takže i úchop byl špatný. Jedinou pozitivní věci u tohoto WODka bylo to, že většina holek s hrazdou bojuje. Nebyla jsem v tom sama. Skončila jsem u 12 / 60 / 12 a skončila u 58 double-unders. Ramena jsem necítila ještě půl hodiny a záda nemám už 3 dny:D Zjištění, že jsem se v tomto WODku umístila na 6. místě pro mě bylo fakt neskutečné, jelikož jsem se cítila tak na poslední.

This was my biggest weakness – arms and of course pull-ups. On Thursday I ripped my hands during training so even my grip was bad. The only positive thing about this was that almost every girl struggles with pull-ups. So I was not the only one. I finished during 12 / 60 / 12 and I did 58 DU. I couldn’t feel my shoulders for another 30 minutes and my back has been soooo sore for 3 days:D But I was so surprised when I found out I finished this WOD as 6th because I felt like the last one. 

Verze 2

Utrápený výraz pod hrazdou. / Suffering face while doing pull-ups.

Verze 2
Tak takhle mě dlouho nic nepoložilo./ This killed me like nothing in last couple weeks.

 Do semifinále postupovalo 8 holek z něco přes 20 účastnic. Já postoupila s děleného třetího místa, takže jsme šly s top 4 na řadu jako uplně poslední. Mě se po 3 WODkách opět vrátila nervozita, asi hlavně jelikož tam byly box jumpy. Box jumpy mi nevadí, ale nejdou mi. Mám u nich zbytečný strach. A nevím z čeho:D 

Only top 8 got to semifinals out of over 20 women competing. I got there from shared 3rd place so we went as the last heat with top 4. I started to be nervous again especially because there were box jumps. I don’t mind BJ, but I am not good at it. I am kind of scared of it. I really don’t know why:D

Semifinal WOD: AMRAP 5 minutes:

 • 15 box jumps
 • 20 second handstand
 • 10 lunges (16 kg kettlebell)

+ 3 minutes ME snatches (25 kg)

3-2-1-start. Box jumpy, skvělý, na tom se oproti ostatním zdržím. Když to pokazím moc, nebude finále. Tak skáču. Nahoru, propnout kolena a hned letím dolů. Dole se jen odrazím a zpět nahoru. Bum bum bum. Chytám rytmus a moje box jumpy jsou víte co? Nejrychlejší! Rychle do stojky, 20 sekund není problém, na tréninku jsme drželi 10 minut. Výpady? Ty já ráda. A takhle pořád dokola. A můj náskok byl čím dál větší. Stihla jsem se i v předposledním kole na bedně pořádně vysekat a přidat si další jizvy na moje „krásné dámské“ holeně:D Dohromady jsem stihla 157 reps, což znamená 4 kola + 15 box jumpů a 7 sekund ve stojce. Nohy bolí, ale jde se na snatche. Hned! Bez restu. Snatche, i když to bylo JEN 25 kg, bolely. Nohy pálily, nemohla jsem jít do dřepu skoro vůbec. Podařilo se mi jich tam nasázet 30 za 3 minuty. První místo z první části a (myslím, že) 4. místo z druhé, mě ponechali na 3. místě, což znamenalo postup do finále, jej!

3-2-1- and let’s go. Box jumps, amazing, I am gonna loose against others there. If I fail, there is gonna be no finals for me. So I jump. Up, straighten my knees and quickly back down. Just reload and back up. Boom boom boom. I got a rhythm and you know what? My box jumps are the fastest! Quickly to the handstand, 20 seconds is not a problem, we did 10 minutes in our training haha. Lunges? I like those. So this over and over again. And I am drawing away from others. In 3rd round I felt on the box so hard and I added some scars to my „beautiful lady“ shins. I did 157 reps overall what means 4 rounds + 15 box jumps and 7 seconds in handstand. My legs are hurting but let’s do those snatches. Now! No rest. Even it was only 25 kilos, it did hurt. My legs are burning, I could not squat at all. I did 30 reps in 30 minutes. First place from first part and (I think) 4th place from the second one kept me on 3rd place what mean getting to finale, yeey!

Verze 2

Zhluboka se vydýchat – moje stojková strategie./ Catching my breatch deeply – my handstand stategy.

Verze 2

Verze 2

Ready for some snatches!

Než přišla řada na finále, ani jsem nestihla vydechnout. V semifinále šla top 4 holek poslední, ve finále zase hned jako první. Do ruky švihadlo (zase DU?) a bederní pás a rychle zase na start. WOD, které nás čekalo, bylo neskutečné. 15 minut jet naplno? Zabiják všech zabijáků. Naštěstí jsem neměla ani čas se nad tím zamýšlet. Šlo se hned.

I barely caught my breath before the finale. In semifinals top 4 women went in last heat, in finale in the first heat. I just grabbed my jumping rope (DUs again?) and belt and quickly got to my platform to start. WOD, which was waiting for us, was incredible. 15 minutes all out? Killer. Luckily I did not even have time to think about that. I just went. 

Finale WOD: Time cap 15 minutes

 • 50 DUs
 • 40 HR push-ups
 • 30 deadlifts (40 kg)
 • 20 pull-ups
 • 10 m front rack walk (40 kg)
 • 20 pull-ups
 • 30 deadlifts (40 kg)
 • 40 HR push-ups
 • 50 DUs

Ve zbylém čase – maximální počet clean & jerků (30 kg).

Remaining time – ME clean & jerks (30 kg).

Nevím, jestli na to chci vůbec vzpomínat:D Moje slabé ručičky, unavené z předchozích WOD, už prostě nemohly. DU v pohodě. Začalo to u kliků, bolelo to a věřte, že 40 není malé číslo. U deadliftů už jsem neměla úchop. Co teprve když přišlo na mé oblíbené shyby. Ostatní holky mi uháněly a já to věděla moc dobře. I přes to jsem do toho dala své maximum, i když jsem na své finále pyšná nebyla. Dokončila jsem celou první část, ale v 15 minutách jsem se ke C&J už dostat nestihla. 

I don’t even know if I want to think about this one again:D My weak arms, tired from WODs before, just couldn’t do more. DUs were okay. It all started while doing HR push-ups, it did hurt so bad and believe me that 40 reps is not a small number. I barely had some grip doing deadlifts. I am not talking about my favorite pull-ups. Other girls were in front of me and I knew it well. But I did my max, I went all out, but I am not proud of my finale. I finished the all first part but I did not get to those C&J in 15 minutes time cap.

Verze 2

Verze 2

Takovou neskutečnou podporu jsem ještě nezažila! / I have never experienced such an amazing support before!

Verze 2

Na této fotce je vidět ta bolest. Moc mi to sluší, že? 😀 / You can see all the pain in this picture. I look lovely, right? 😀

Jste napjatí, jestli mé 4. místo z finále stačilo k celkové bedně? Tak já vám to prozradím. Joooo, stačilo! Po sečtení celkového pořadí došlo k vyhlašování výsledků a na mě tam čekal úžasný bronz. Doslovala jsem vybojovala 3. místo, rozhodně nebylo zadarmo, konkurence byla pořádná, holky válely. Takže pro mě to byl neskutečý úspěch a neskutečná radost. Tom, který celý den předváděl neskutečný výkon, vybojoval místo druhé. Největší gratulace! Bylo jasné, že tohle se bude muset jít oslavit! 

nAre you excited if my 4th place in finale could make it to top 3 overall? Okay, I will tell you. It did! After counting all points we went to competition ceremonial and bronze was waiting for me. I fought for this 3rd place, it definitely was not for nothing, competition was huge, girls were rocking! For me it was huge success and huge joy. Tom, who was killing it all competition, won 2nd place. Biggest congrats! We knew that we will have to celebrate this for sure.

Verze 2

Co děláte, když kamarád po finále leží na zemi, lapá po dechu a krvácí mu dlaně? Vyfotíte si s ním selfie přece!:D / What do you do when your friend is laying on the floor after finale, catching breatch and his palms are bleeding? You take a selfie!:D 

Verze 2

Říkali pojď děla crossfit. Říkali pojď bude to sranda!:D Jeden sedřený ruce, druhej holeně. To je dvojka. / They said come and do crossfit. They said it’s goint to be fun!:D One has ripped hands, the other raw shins. 

IMG_9034

Congrats, girls! You rocked:)

IMG_9043

Brna se raději bojte! 😛 / You better watch out for Brno! 😛

Následovalo ubytování se v hotelu, pořádná sprcha, udělala jsem ze sebe člověka a šlo se na afterparty do Potrefené husy! Skvělá parta, srandy kopec a oslavování úspěchů! Když se sejdou super lidi, tak mě čas od času nějaká ta party i baví:)

Then we went to accommodate ourselves to a hotel, I took a shower and made me look like a human again haha. Then we went for after party to a pub called Potrefena husa. Amazing group of people, a lot of fun and celebrating our success! I even like to party from time to time when you are with right people:)

IMG_9063.JPG

Tímto jsme zakončili skvělé závody, super víkend. Chtěla bych moc poděkovat pořadatelům za další super závody, za to že ve WODkách nevymýšleli blbosti a že to organizačně tak skvěle zvládli. Jsem šťastná, že toho můžu být součástí jako závodnice, tak i součást Aktinu, se kterým celou soutěž sponzorujeme. Kluci mají vizi a zaslouží si podpořit!

This is how we ended up amazing competition, amazing weekend. I really want to thank to all organizers for another great event, that they did not thing of stupid stuff in WODs and that they managed it organizationally on point. I am happy I can be part of this as a competitor and also as a part of Aktin team since we sponzor this competition. Guys have got a vision and it deserves to be supported a little bit!

Taky děkuju celé naší brněnské partě za fandění, podporu a za celý víkend. Jste skvělí a boží a uplně mě to dojímá, jen to píšu.

Also thanks to my Brno crew for support, cheering and for all the weekend. You guys are amazing and just writing it brings me to tears haha. 

Snad se vám můj závodový report líbil. A brzy se můžete těšit na kopu dalších článků, mám teď v hlavě plno nápadů:) Papa, L.

Hopefully you liked my report from competition. Soon you can look forward to more posts, I have a lot of ideas:) Bye bye, L. 

IMG_5595-2

 

 

2 Replies to “ULTIMATE CROSS LEAGUE 2”

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s